ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА

Право на отказ и връщане на закупена стока

Съгласно чл. 50 от ЗЗП клиент, който има качеството на купувач по смисъла на ЗЗП, има право да върне безплатно закупената стока или част от нея без да обявява причина за връщането ѝ в рамките на 14 дни от датата на получаването ѝ при условие, че:

Фабричният вид и опаковка на продуктите не е нарушен. Продуктите не трябва да имат нарушен търговски вид –  да не липсват опаковки, документация, трайни носители, да няма видими драскотини по повърхностите на продукта и опаковката, да не липсват лицензионните стикери или други компоненти, част от продукта;

Бъде представен документ удостоверяващ закупуването и получаването на съответната стока;

За да върнете стока, закупена от globalco.bg, е необходимо да попълните формуляра за връщане на стока

В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние потребителят трябва да изпрати или предаде стоката обратно на GlobaCo не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил за решението си да се откаже от договора. Всички преки разходи по връщането на стоката, в това число и транспортните, са изцяло за сметка на клиента.

Клиентът има право да получи само стойността на върнатата стока, съгласно документа за покупка.
Възстановяването на платената сума за покупката се извършва в срок до 14 дни след като бъде върната стоката.
При възникване на спор, свързан с покупка онлайн може да се информирате на сайта ОРС или КЗП.

ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА

Право на отказ и връщане на закупена стока

Съгласно чл. 50 от ЗЗП клиент, който има качеството на купувач по смисъла на ЗЗП, има право да върне безплатно закупената стока или част от нея без да обявява причина за връщането ѝ в рамките на 14 дни от датата на получаването ѝ при условие, че:

Фабричният вид и опаковка на продуктите не е нарушен. Продуктите не трябва да имат нарушен търговски вид –  да не липсват опаковки, документация, трайни носители, да няма видими драскотини по повърхностите на продукта и опаковката, да не липсват лицензионните стикери или други компоненти, част от продукта;

Бъде представен документ удостоверяващ закупуването и получаването на съответната стока;

За да върнете стока, закупена от globalco.bg, е необходимо да попълните формуляра за връщане на стока

В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние потребителят трябва да изпрати или предаде стоката обратно на GlobaCo не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил за решението си да се откаже от договора. Всички преки разходи по връщането на стоката, в това число и транспортните, са изцяло за сметка на клиента.

Клиентът има право да получи само стойността на върнатата стока, съгласно документа за покупка.
Възстановяването на платената сума за покупката се извършва в срок до 14 дни след като бъде върната стоката.
При възникване на спор, свързан с покупка онлайн може да се информирате на сайта ОРС или КЗП.